Wet- en regelgeving

Als student van de hogeschool heb je te maken met allerlei regels, rechten en plichten. Het is belangrijk te weten dat ze bestaan en waar je de documenten kunt vinden waarin deze zaken zijn vastgelegd.

Waar kun je de regels, rechten en plichten vinden?

Onderstaande documenten en meer regelingen vind je op de site van de HvA en op de intranetpagina van je examencommissie. De studentendecaan kan je adviseren welke weg te bewandelen als je er zelf niet uit komt.

Studentenstatuut HvA: o.a. over inschrijving, collegegeld, uitschrijving, financiële ondersteuning, huisregels, klachtenprocedures, bezwaar en beroep.

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) gaat o.a. over toetskansenbeleid, Bindend Studieadvies (BSA) en ingangseisen voor vakken. Je kunt de OER van je eigen faculteit vinden in de A-Z-lijst.

Regeling ongewenst gedrag: pesten, discriminatie, geweld, agressie, seksueel ongewenst gedrag binnen de HvA.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 20 december 2022