Studentendecanen FBE

Met een studentendecaan kun je vertrouwelijk spreken over persoonlijke kwesties die je studie beïnvloeden. In de linkerkolom lees je waar veel gesprekken over gaan. Via de rechterkolom kun je een afspraak maken. Kijk ook onderaan bij trainingen en voorlichting om efficiënter te studeren.

De studentendecaan werkt op afspraak. Wil je gelijk een afspraak maken? Ga dan naar deze pagina.

Tijdens de afspraak inventariseren we je vraag of probleem, bespreken het en maken een vervolgafspraak als er meer tijd nodig is. Ons contact is vertrouwelijk: zonder jouw toestemming en medeweten geven we geen informatie aan derden.

Na verkenning van jouw vraag geven we je informatie en advies en helpen je acties in te zetten, die leiden tot een verbetering van je persoonlijk functioneren in relatie tot studie en/of stage. We hebben hiervoor specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld keuzebegeleiding, studeren met een functiebeperking en studiefinanciering, en we hebben veel ervaring met het adviseren en begeleiden van studenten bij persoonlijke problemen.

Ook adviseren we de examencommissie en de opleiding over de gewenste faciliteiten en aanpassingen zodat studenten goed kunnen studeren ondanks persoonlijke belemmeringen. Zonodig verwijzen we door (studentenarts, studentenpsycholoog, maatschappelijk werker, een hulpverlener uit de GGZ, e.d.).

Trainingen :

  • Training Studeren met dyslexie
  • Training Studeren met AD(H)D
  • Training Timemanagement
  • Training EHBO bij tentamenstress

Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 5 december 2022