eHerkenning

Ook de overheid maakt steeds meer gebruik van eHerkenning, bijvoorbeeld voor het aanvragen van subsidies of een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Om vanuit de HvA deze vorm van ondertekening te gebruiken, kan er een account aangevraagd worden bij de DIV.

Voor het regelen van eHerkenning moet betreffende medewerker het volgende via e-mail aan de servicedesk-div@hva.nl aanleveren:

  • de naam van degene voor wie het account aangevraagd wordt;
  • het zakelijke mobiele (06) nummer;
  • een scan van het paspoort van betrokkene – svp gezicht en bsn weglakken;
  • het gewenste betrouwbaarheidsniveau (de DIV kan t/m EH3 aanvragen) – zie https://www.reconi.nl/;
  • voor hoeveel jaar - keuze 1, 3 of 5 jaar - zie prijzen op de website https://www.reconi.nl/eherkenning/prijslijst/;
  • het kostenplaatsnummer of WBS - en als je geen budgethouder bent: toestemming van de budgethouder, een mail van hem/haar is voldoende.

Gepubliceerd door  DIV 25 april 2022