Hogeschool van Amsterdam

Beurzen

Op deze pagina vind je informatie over het aanvragen van een beurs wanneer je voor een minor of stage naar het buitenland gaat. Je kunt maar één beurs tegelijkertijd ontvangen. Voor de meeste beurzen zijn specifieke eisen en aanmeldingsdeadlines, dus informeer jezelf goed en op tijd!

Je kunt je aanmelden voor de Erasmusbeurs als je:

 • gaat studeren aan één van de Europese parteruniversiteiten of stage gaat lopen in een Europees land.
 • de Erasmusbeurs nog niet eerder hebt ontvangen tijdens je studie aan de HvA.
 • alle 60 ECTS van je eerste studiejaar hebt behaald.
 • een andere nationaliteit hebt dan de nationaliteit van het land waar je naar toe gaat.
 • in het geval van stage: geen stagevergoeding ontvangt.

LET OP: vanwege de Brexit is het op dit moment nog onduidelijk of je de Erasmusbeurs kunt ontvangen wanneer je volgend studiejaar naar het Verenigd Koninkrijk gaat voor een minor of stage. Je kunt je in ieder geval gewoon aanmelden en zodra we meer weten, hoor je het van ons.

Kijk voor meer informatie over de Erasmusbeurs op deze pagina.

Procedure 

Om een Erasmusbeurs te ontvangen, moet je een aantal formulieren vóór, tijdens en na je periode in het buitenland in te vullen. Elke HvA-faculteit krijgt jaarlijks een beperkt aantal beurzen toegekend. Indien er meer aanvragen dan beurzen zijn, moeten we selecteren. De verwachting is echter dat bijna alle aanvragen voor studiejaar 2019-2020 geaccepteerd kunnen worden.

Aanmelddeadline

De aanmelddeadline is afhankelijk van de startdatum van je periode in het buitenland (mobiliteit):

Start date of the Erasmus+ mobility Application deadline
Between 1 August 2019 and 31 October 2019 1 June 2019, 13.00 hrs CET
Between 1 November 2019 and 31 December 2019 1 September 2019, 13.00 hrs CET
Between 1 January 2020 and 31 March 2020 1 November 2019, 13.00 hrs CET
Between 1 April 2020 and 31 July 2020 1 February 2020, 13.00 hrs CET

Let op: op dit moment mag je je nog tot en met 14 november aanmelden voor de beurs voor een studie/stage die tussen 1 januari en 31 maart 2020 begint!

Aanmeldformulier

De Erasmusformulieren en handboek met instructie vind je op deze pagina. Let erop dat je de formulieren voor het juiste collegejaar en type mobiliteit (studie of stage) downloadt. 

Voor je aanmelding heb je alleen formulier 1.1 voor studie of formulier 2.1 voor stage nodig. Dit formulier is een tabblad in het grotere Excelbestand dat je op bovengenoemde pagina vindt. Lever het formulier, nadat je hem digitaal hebt ingevuld en met de hand hebt ondertekend, hard-copy in bij het international office (kantoor A3.08 of postvak op de begane grond). De andere formulieren hoef je pas in een later stadium in te vullen. Daar wordt je over geïnformeerd als je aanvraag is goedgekeurd.

In deze presentatie vind je een instructie van de procedure. Download deze informatiesheet voor FBSV-studenten voor de benodigde codes en contactgegevens.

De Holland Scholarship bedraagt eenmalig €1250,-. Je kunt hem aanvragen als je:

 • een voltijd studie doet aan de HvA.
 • voor minimaal 7 weken en minimaal 10 studiepunten (ECTS) naar het buitenland gaat.
 • studie, stage of onderzoek plaatsvindt in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.
 • een cijfergemiddelde hebt van 7,5 of hoger (berekend vanaf je eerste studiejaar).
 • geen studieachterstand hebt.

Aanvraag Holland Scholarship

 • De aanmelddeadline is op 1 mei voor beide semesters in het daaropvolgende academische jaar. Dit betekent dat je je niet meer kunt aanmelden voor studiejaar 2019-2020. Tot 1 mei 2020 kun je je aanmelden voor studiejaar 2020-2021.
 • Per faculteit is een beperkt aantal Holland Scholarships beschikbaar.
 • De studenten die aan bovenstaande criteria voldoen, worden geselecteerd aan de hand van hun motivatiebrief. Deze dien je in het Engels te schrijven.
 • In het aanmeldformulier dat je op onderstaande pagina kunt vinden, wordt gevraagd naar je cijfergemiddelde. Het is lastig om deze als student zelf te berekenen. Je kunt je gemiddelde dus gewoon schatten. Na de deadline berekenen wij je gemiddelde alsnog.
 • Kijk hier voor informatie over de selectiecriteria, procedure en aanvraag voor de Holland Scholarship.

Studenten die buiten Europa stage gaan lopen of studeren en niet in aanmerking komen voor een andere beurs, kunnen zich aanmelden voor de beurs van Faculteit Bewegen, Sport en Voeding:

Let op: deze beurs is bestemd voor je studie aan de HvA en niet voor een minor of stage in het buitenland.

Heb je het instellingscollegegeld (bijna €8000) voor niet-EEA studenten betaald en heb je vorig studiejaar alle 60 punten behaald, met een gemiddelde van tenminste een 7.0? In dat geval voldoe je misschien aan de eisen voor de Amsterdam Talent Scholarship (ATS).

De beurs kan aan het einde van ieder academisch jaar worden toegekend aan succesvolle niet-EEA studenten. Na het succesvol afronden van een studiejaar op 31 augustus, moeten studenten hun aanmelding voor de beurs voor 31 december van hetzelfde jaar indienen.

Bekijk deze pagina voor meer informatie over de beurs en voor het aanmeldformulier. Je kunt je aanmelding naar Annelies de Koning sturen. 

Master in het buitenland met beurs? Studeer je binnenkort af en heb je plannen voor een vervolgstudie of onderzoek in het buitenland, misschien is de VSBfonds Beurs dan iets voor jou.

De VSBfonds Beurs is een schenking bedoeld voor studenten die na hun afstuderen in Nederland hun studie in het buitenland willen voortzetten. De beurs bedraagt maximaal 10.000 euro voor een master of onderzoeksperiode van maximaal twee jaar.

Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedures voor de VSBfonds Beurs vind je op deze pagina. De volgende deadline voor het aanvragen van een beurs is op 1 maart 2020. 

Indien je niet aan de voorwaarden voldoet van een van bovenstaande beurzen, kijk dan op de Beursopener of er nog een andere beurs beschikbaar is. Verder zou het kunnen dat er via het Cultureel Verdrag beursmogelijkheden zijn, afhankelijk van waar je naar toe gaat en wat je precies gaat doen.

Stage of studie in Duitsland

Indien je naar Duitsland gaat, kan het zijn dat je voldoet aan de voorwaarden voor het DIA-Stipendium. Voor de aanmelding en eventuele vragen kun je terecht bij de Duitslanddesk. Zie deze pagina voor meer informatie.

Stage of studie in de Verenigde Staten

Het Fulbright Center vergeeft beurzen aan studenten die voor een studie naar de Verenigde Staten gaan, voornamelijk bedoeld graduate studies (voor bv. een master).

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 4 november 2019