Buitenlandstage en studie

Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Als ALO-student kun je je minor in het buitenland doen door stage te lopen of vakken te volgen bij een buitenlandse partnerinstelling.

 • Bekijk de mogelijkheden voor een internationale stage in Centuri of zoek via wilweg.nl naar bemiddelingsbureaus voor buitenlandse stages.
 • Let op: het International Office heeft met de meeste bemiddelingsbureaus in dit overzicht geen ervaring!
 • Neem vervolgens contact op met Klaas Boomars, de coördinator Internationalisering van de ALO, om de mogelijkheden te bespreken.
 • Heb je een stageplek gevonden? Dan kan het international office je helpen met praktische zaken zoals beurzen, verzekeringen en veiligheid. Zie hiervoor Beurzen en Praktische informatie.

Stage in Suriname

Ieder jaar lopen meerdere ALO-studenten een minorstage in het Basisonderwijs Boven-Suriname via de minor Special needs. Lees op hva.nl/stagesuriname de verhalen van studenten die stage liepen in Suriname.

 • De ALO heeft een aantal contracten met buitenlandse universiteiten/hogescholen ('partneruniversiteiten').
 • Dankzij deze contracten kun je zonder het betalen van extra collegegeld een semester aan een van deze partneruniversiteiten vakken volgen.
 • Meestal stel je zelf een vakkenpakket van 30 ECTS samen. Dit vakkenpakket telt dan als je minor.
 • Bij sommige partners kun je wel een minor-achtig vast programma van 30 ECTS volgen.
 • In sommige gevallen kun je naast het volgen van vakken ook stage lopen.

In de uitklaptekst hieronder vind je een overzicht van deze partneruniversiteiten, met o.a. links naar de betreffende websites en de aangeboden vakken.

Aanmelden partneruniversiteit

 • Vanaf mei 2021 tot 15 september 2021 kun je je via deze pagina aanmelden voor een minor in het buitenland in voorjaar 2022.
 • Bij de aanmelding lever je in:
  • cijfergemiddelde
  • persoonlijke motivatie
  • CV

Brazilië: University of Sao Paolo (Sao Paolo)

Cyprus: University of Nicosia (Nicosia)

 • Er zijn veel verschillende Engelstalige vakken beschikbaar, zie overzicht van de vakken . Je kunt vakken uit verschillende studierichtingen volgen, zolang je achtergrond aansluit bij de gestelde eisen en het roostertechnisch mogelijk is.
 • Lees dit document over de ervaringen van medestudenten bij deze partnerinstelling.

Finland: University of Jyväskylä (Jyväskylä)

Hongarije: University of Physical Education (Budapest)

 • Op de exchangepagina van de University of Physical Education vind je meer informatie over het volgen van een exchange semester aan deze universiteit.
 • Via bovenstaande link vind je ook informatie over de beschikbare vakken. Desgewenst en bij ontvangst van genoeg internationale studenten, biedt de universiteit ook de mogelijkheid om andere vakken in het Engels te geven.

Noorwegen - Oslo Metropolitan University (Oslo)

Spanje: Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (Valencia)

Verenigd Koninkrijk: Coventry University (Coventry)​

Er zijn een aantal minoren van andere HvA-faculteiten waarbij je een deel van het semester naar het buitenland gaat. Hier kun je je ook voor aanmelden. Bijvoorbeeld:

 • Minor Global Health via faculteit Gezondheid
 • Minor Werken in het Buitenland via faculteit Onderwijs & Opvoeding
 • Minor Building Partnerships in China via faculteit Business & Economie
 • Minor Building Partnerships in Thailand via faculteit Business & Economie

Bekijk meer informatie over bovenstaande minoren op de minorenwebsite van de HvA .

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 7 september 2021