Hogeschool van Amsterdam

Buitenlandstage en studie Sportkunde

Sportkunde – leerroute SM&O

Binnen Sportkunde is het mogelijk om je minor en/of stage in het buitenland te volgen. Op deze pagina, die regelmatig wordt geüpdatet, vind je meer informatie.

Bekijk onderstaand filmpje van twee SM&O-studenten die hebben gestudeerd in Molde, Noorwegen, om een leuk beeld te krijgen van een minor in het buitenland!

Kijk in het stappenplan aan de rechterkant van deze pagina voor een schematisch overzicht van alle te nemen stappen voor het volgen van een minor in het buitenland. De presentatie van de informatiebijeenkomst op 9 januari 2020 vind je hier terug.

De opleidingen Sport Studies en Sportkunde hebben gezamenlijk een tiental contracten met buitenlandse universiteiten. Dankzij deze contracten kun je zonder het betalen van extra collegegeld een semester aan een van deze 'partneruniversiteiten' te studeren. Ieder studiejaar kan een aantal van onze studenten naar deze partners en andersom kunnen studenten van de betreffende partners hier komen ('exchange'). Afhankelijk van de gemaakte afspraken, kunnen er jaarlijks twee tot vijf studenten worden uitgewisseld. Deze aantallen verschillen per partner.

Interne selectieprocedure

Tot 20 februari kon je je aanmelden voor de interne selectieprocedure voor een minor aan een van de buitenlandse partnerinstellingen van Sportkunde/Sport studies in semester 1 of 2 van studiejaar 2020-2021.

In september vind er opnieuw een selectieprocedure plaats, voor studenten die in semester 2 van studiejaar 2020-2021 weg willen. Niet alle plekken zullen dan meer beschikbaar zijn, omdat veel al vergeven zijn bij de eerste ronde. Het zou wel kunnen dat er een of twee nieuwe partners in de lijst komen.

De selectie wordt gemaakt aan de hand van het gewogen cijfergemiddelde (GPA) van de studenten die zich aanmelden. Dit gemiddelde wordt berekend over de cijfers behaald vanaf het begin van het eerste studiejaar tot aan een peildatum vlak na de sluitingsdatum. De GPA's van de kandidaten worden bij de selectie met elkaar vergeleken: hoe hoger je GPA, des te groter de kans dat je wordt geselecteerd voor je eerste keuze.

Aanmelding bij partner

Nadat je bent geselecteerd, moet je je vervolgens aanmelden bij de partnerinstelling zelf. De procedure en deadline verschilt per partner; het international office zal je hierover informeren als je bent geselecteerd.

Plaatsing is pas definitief als de partner je aanvraag heeft geaccepteerd én als je overeenstemming hebt bereikt over je vakkenpakket met zowel de partner als de examencommissie hier.

Vakken

Als je een minor in het buitenland gaat volgen, moet je meestal zelf een vakkenpakket van 30 ECTS samenstellen. Dit vakkenpakket telt dan als je minor. Bij sommige partners kun je wel een vast programma van 30 ECTS kiezen. Zowel de partnerinstelling als onze examencommissie moet akkoord geven voor de gekozen vakken.

Stappenplan

Bekijk het stappenplan (aan de rechterkant van deze pagina) om snel een idee te krijgen van wat je moet doen om je minor in het buitenland te volgen.

België: Vives University of Applied Sciences (Brugge & Kortijk)

Brazilië: Pontifícia Universidade Católica do Paraná PUCPR (Curitiba)

 • Download factsheet over het exchangeprogramma en de beschikbare vakken.
 • Lees hier en hier meer over deze universiteit.
 • Lees in dit document over de ervaringen van medestudenten die aan PUCPR hebben gestudeerd.

Cyprus: University of Nicosia (Nicosia)

 • Er zijn veel verschillende Engelstalige vakken beschikbaar, zie deze pagina. Je kunt vakken uit verschillende studierichtingen volgen, zo lang je achtergrond aansluit bij de gestelde eisen en het roostertechnisch mogelijk is.
 • Lees in dit document over de ervaringen van medestudenten bij deze partnerinstelling.

Finland: Seinäjoki University of Applied Sciences SEAMK (Seinäjoki)

 • Je kunt hier bijvoorbeeld het 30 ECTS-programma 'Gateway to International Business' volgen. Kijk hier voor de mogelijkheden.
 • Lees in dit document over de ervaringen van een Voeding-studente bij SEAMK.

Finland: University of Jyväskylä (Jyväskylä)

 • Download factsheet over deze universiteit.
 • Op deze pagina vind je een vakkenoverzicht vinden bij de Faculty of Sport and Health Sciences. Wij werken samen met deze faculteit, maar in sommige gevallen kun je ook vakken van andere faculteiten volgen. Klik het vakgebied aan dat jou interesseert en lees de beschrijving hierover goed.
 • Lees de tips en ervaringen van studenten die hier eerder hebben gestudeerd.

Griekenland: Hellenic Mediterranean University (Kreta)

 • Bekijk deze pagina voor meer informatie.
 • Bekijk hier het vakkenaanbod. Let erop dat je niet zomaar vakken combineren van verschillende vakgebieden, omdat ze op verschillende locaties worden gegeven en er mogelijk achtergrondeisen worden gesteld (engineering-vakken kun je als SM&O-student natuurlijk niet volgen).

Noorwegen: Molde University (Molde)

 • Ga naar deze pagina voor informatie over beschikbare vakken o.a.
 • Lees de ervaringen en tips van studenten die eerder hun minor aan deze universiteit hebben gevolgd.

Noorwegen: Oslo Metropolitan University (Oslo)

Singapore: James Cook University (Singapore)

 • Je kunt een trimester van 4 maanden aan deze universiteit studeren. Trimesters starten in maart, juli en november.
 • Zie deze pagina voor meer informatie.
 • Je moet 4 vakken volgen om aan 30 ECTS te komen. Hier vind je een overzicht van de beschikbare vakken. Let op: je mag alleen vakken kiezen van de richtingen Sport and Event Management, International Business, Management, Marketing, Hospitality en Tourism management.
 • Lees in dit document over de ervaringen van een SM&O-student die aan JCU heeft gestudeerd.
 • Studeer je SM&O en ben je door ons geselecteerd om naar James Cook University te gaan? Dan moet je (op eigen kosten, rond €250) een TOEFL- of IELTS-toets maken om aan te tonen dat je niveau Engels voldoende is.

Spanje: Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (Valencia)

 • Kijk op deze pagina voor informatie over deze nieuwe partner.
 • Download hier hun Engelstalige course catalogue. Let op dat niet alle vakken volledig in het Engels worden gegeven: zie de 'notes' aan de linkerkant.

Verenigd Koninkrijk: Coventry University (Coventry)​

 • Je kunt studeren bij de Faculty of Business & Law (vakken semester 1 en semester 2) of Faculty of Health & Life sciences (vakken).
 • Lees de Erasmus pre-arrival guide, om een idee te krijgen van hoe het is om een semester aan Coventry University te studeren.
 • Lees de ervaringen en tips van andere studenten die aan deze universiteit hebben gestudeerd. Bekijk de presentatie van twee Voeding-studenten over Coventry University.

Verenigd Koninkrijk: University of Northumbria (Newcastle)

 • Op deze pagina vind je informatie over de mogelijkheden voor exchange studenten bij deze nieuwe partneruniversiteit.
 • Hier vind je informatie over de beschikbare vakken. Let op: in principe kies je vooraf of je Sport- of Business-vakken wilt gaan volgen; je kunt niet zomaar verschillende vakken met elkaar combineren.

Verenigd Koninkrijk: University of Worcester (Worcester)

 • Hier vind je informatie over de vakken. Er is veel mogelijk, maar let goed op de ingangseisen per vak.
 • Lees hier de ervaringen van studenten die een semester aan deze universiteit hebben gestudeerd.

Verenigde Staten: Temple University (Philadelphia)

 • Let op: je kunt hier alleen je minor in het vierde jaar van je studie volgen. Het is de bedoeling dat je na het behalen van je bachelor, vervolgens ook de master gaat volgen aan Temple University.
 • Download de presentatie over de minor- en mastermogelijkheden aan deze universiteit.
 • Lees de tips en ervaringen van studenten die hier eerder hebben gestudeerd.
 • Studeer je SM&O en ben je door ons geselecteerd om naar Temple University te gaan? Dan moet je (op eigen kosten, rond €250) een TOEFL-toets maken om aan te tonen dat je niveau Engels voldoende is.

Het is ook mogelijk om je minor te volgen aan een universiteit waarmee Sport Studies en Sportkunde geen contract hebben. Dan wordt je een zogenaamde 'free mover'.

 • Als je als 'free mover' je minor gaat volgen, moet je zowel collegegeld betalen aan de buitenlandse universiteit als aan de HvA. Sommige landen vragen veel collegegeld (bv. Verenigde Staten); sommige landen niets of weinig (bv. Zweden).

 • Als 'free mover' kun je je niet aanmelden voor de Erasmusbeurs. Als je je minor buiten Europa gaat volgen, zijn de FBSV-beurs en de Holland Scholarship wel beschikbaar.
 • De aanmeldingsprocedure voor een 'free mover' duurt over het algemeen langer en daarom raden we je aan om je zoektocht naar een buitenlandse studieplek op tijd te beginnen (ongeveer een jaar van te voren).
 • In sommige situaties kunnen we een contract afsluiten met de universiteit waar je naar toe wilt, waardoor je niet dubbel collegegeld hoeft te betalen. Neem hiervoor contact op met het International Office (zie Contact-pagina).

Wil je stage lopen in het buitenland? Kijk dan voor de mogelijkheden in Centuri en neem contact op met Claire Powell, de stagecoördinator van Sportkunde – leerroute SM&O en Sport Studies - track ISMB.

Als je in het buitenland wilt studeren of stage lopen, moet je voor het programma dat je wilt volgen toestemming vragen aan de examencommissie. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de punten die je in het buitenland haalt, hier ook worden geaccepteerd.

 • Let op: Je hebt zowel vanuit het International office als de Examencommissie goedkeuring nodig voordat je je minor in het buitenland mag volgen! We raden je aan om je Examencommissie-aanvraag pas in te dienen, nadat je door het International office bent geselecteerd voor een van de partners (anders is er een kans dat je dit voor niks doet namelijk!)
 • We adviseren je om goedkeuring te vragen voor ongeveer 45 ECTS aan vakken (in plaats van 30). Dit omdat het soms gebeurt dat de partnerinstelling een vak onverhoopt toch niet aanbiedt of het roostertechnisch niet mogelijk is om bepaalde vakken te combineren.
 • Studenten Sportkunde – leerroute SM&O vinden in de A-Z op pagina Examencommissiepagina meer informatie en het toestemmingsformulier voor een studie of stage in het buitenland.
 • Studenten Sport Studies - track ISMB vinden in de A-Z op de pagina Examination Board meer informatie en het toestemmingsformulier voor een studie of stage in het buitenland.

Let erop dat je voor elk vak dat je wilt volgen in het buitenland, een beschrijving moet bijvoegen. Elk vak moet namelijk worden goedgekeurd.

Er zijn een aantal minoren van andere HvA-faculteiten waarbij je een deel van het semester naar het buitenland gaat. Hier kun je je ook voor aanmelden. Bijvoorbeeld:

Je kunt ook je master in het buitenland volgen, nadat je je diploma Sportkunde of Sport Studies hebt behaald. Met de volgende universiteiten en masteropleidingen hebben wij hiervoor goede contacten en/of ervaringen, maar je kunt ook zelf opzoek gaan naar een buitenlandse master.

Japan: University of Tsukuba (Tsukuba)

Noorwegen: Molde University (Molde)

Verenigd Koninkrijk: Loughborough University (Loughborough)

Verenigd Koninkrijk: University of Edinburgh

Verenigde Staten: Ohio University (Athens)

Verenigde Staten: Temple University (Philadelphia)

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 6 maart 2020