Hogeschool van Amsterdam

Buitenlandstage en studie Sportkunde

Sportkunde – leerroute SM&O

Binnen Sportkunde is het mogelijk om je minor en/of stage in het buitenland te volgen. Op deze pagina vind je meer informatie. Binnenkort opent de selectieprocedure voor het volgen van je minor in het buitenland in 2020/2021. Je kunt je aanmelden tot 15 februari.

Bekijk onderstaand filmpje van twee SM&O-studenten die hebben gestudeerd in Molde, Noorwegen, om een leuk beeld te krijgen van een minor in het buitenland!

De opleidingen Sport Studies en Sportkunde hebben gezamenlijk een tiental contracten met buitenlandse universiteiten. Dankzij deze contracten kun je zonder het betalen van extra collegegeld een semester aan een van deze 'partneruniversiteiten' te studeren. Ieder studiejaar kan een aantal van onze studenten naar deze partners en andersom kunnen studenten van de betreffende partners hier komen ('exchange'). Afhankelijk van de gemaakte afspraken, kunnen er jaarlijks twee tot vijf studenten worden uitgewisseld. Deze aantallen verschillen per partner.

Interne selectieprocedure

Eind december opent de selectieprocedure voor een minor aan een van de buitenlandse partnerinstellingen van Sportkunde/Sport studies in semester 1 of 2 van studiejaar 2020-2021. Je kunt je aanmelden tot 15 februari 2020.

In het aanmeldformulier moet je naast enkele persoonlijke gegevens een top 2 of 3 doorgeven van de universiteiten waar je naar toe zou willen. Maak dus een weloverwogen keuze door de websites, het vakkenaanbod en overige informatie goed te bekijken!

De selectie wordt gemaakt aan de hand van het gewogen cijfergemiddelde (GPA). Dit gemiddelde wordt berekend over de cijfers behaald vanaf het begin van het eerste studiejaar tot aan een peildatum vlak na de sluitingsdatum. De GPA's van de kandidaten worden bij de selectie met elkaar vergeleken: hoe hoger je GPA, des te groter de kans dat je wordt geselecteerd voor je eerste keuze.

Aanmelding bij partner

Nadat je bent geselecteerd, moet je je vervolgens nog aanmelden bij de partnerinstelling zelf. De procedure en deadline verschilt per partner; het international office zal je hierover informeren als je bent geselecteerd.

Plaatsing is pas definitief als de partner je aanvraag heeft geaccepteerd én als je overeenstemming hebt bereikt over je vakkenpakket met zowel de partner als de examencommissie hier.

Vakken

Als je een minor in het buitenland gaat volgen, moet je meestal zelf een vakkenpakket van 30 ECTS samenstellen. Dit vakkenpakket telt dan als je minor. Bij sommige partners kun je wel een vast programma van 30 ECTS kiezen. Zowel de partnerinstelling als onze examencommissie moeten akkoord geven voor de gekozen vakken.

Stappenplan

Bekijk het stappenplan (aan de rechterkant van deze pagina) om snel een idee te krijgen van wat je moet doen om je minor in het buitenland te volgen. 

België: Vives University of Applied Sciences (Brugge & Kortijk)

 • Je kunt zowel in Brugge als Kortrijk het Business Academy-programma volgen: Programma in Brugge & programma in Kortijk.
 • Verder kun je, als je aan de instapeisen van de vakken voldoet, ook instromen in Nederlandstalige vakken.
 • Bekijk factsheet over deze instelling.

Brazilië: Pontifícia Universidade Católica do Paraná PUCPR (Curitiba)

Finland: Seinäjoki University of Applied Sciences SEAMK  (Seinäjoki)

 • Je kunt hier bijvoorbeeld het 30 ECTS-programma 'Gateway to International Business' volgen. Kijk hier voor de mogelijkheden.

Finland: University of Jyväskylä (Jyväskylä) 

 • Download factsheet over deze universiteit.
 • Op deze pagina vind je een vakkenoverzicht vinden bij de Faculty of Sport and Health Sciences. Wij werken samen met deze faculteit, maar in sommige gevallen kun je ook vakken van andere faculteiten volgen. Klik het vakgebied aan dat jou interesseert en lees de beschrijving hierover goed.
 • Lees de tips en ervaringen van studenten die hier eerder hebben gestudeerd.

Griekenland: Hellenic Mediterranean University (Kreta)

 • Bekijk deze pagina voor meer informatie.
 • Bekijk hier het vakkenaanbod. Let erop dat je niet zomaar vakken combineren van verschillende vakgebieden, omdat ze op verschillende locaties worden gegeven en er mogelijk achtergrondeisen worden gesteld (engineering-vakken kun je als SM&O-student natuurlijk niet volgen).

Noorwegen: Molde University (Molde)

Singapore: James Cook University (Singapore)

 • Je kunt een trimester van 4 maanden aan deze universiteit studeren. Trimesters starten in maart, juli en november.
 • Zie deze pagina voor meer informatie.
 • Je moet 4 vakken volgen om aan 30 ECTS te komen. Hier vind je een overzicht van de beschikbare vakken. Let op: je mag alleen vakken kiezen van de richtingen Sport and Event Management, International Business, Management, Marketing, Hospitality en Tourism management.
 • Lees in dit document over de ervaringen van medestudenten die aan JCU hebben gestudeerd.

Verenigd Koninkrijk: Coventry University (Coventry)​

 • Bekijk het vakkenaanbod bij faculteit Business & Law
 • Lees de ervaringen en tips van andere studenten die aan deze universiteit hebben gestudeerd. Bekijk de presentatie van twee Voeding-studenten over Coventry University.

Verenigd Koninkrijk: University of Northumbria (Newcastle)

 • Op deze pagina vind je informatie over de mogelijkheden voor exchange studenten bij deze nieuwe partneruniversiteit.
 • Hier vind je informatie over de beschikbare vakken. Let erop dat je niet zomaar vakken van andere vakgebieden dan 'Sport, Exercise and Rehabilitation' kunt volgen.

Verenigd Koninkrijk: University of Worcester (Worcester)

 • Download factsheet over deze universiteit.
 • Op deze pagina vind je informatie over de vakken. Er is veel mogelijk, maar let goed op de ingangseisen per vak.
 • Lees hier de ervaringen van studenten die een semester aan deze universiteit hebben gestudeerd.

Verenigde Staten: Temple University (Philadelphia)

 • Let op: je kunt hier alleen je minor in het vierde jaar van je studie volgen. Het is de bedoeling dat je na het behalen van je bachelor, vervolgens ook de master gaat volgen aan Temple University.
 • Download de presentatie over de minor- en mastermogelijkheden aan deze universiteit.
 • Lees de tips en ervaringen van studenten die hier eerder hebben gestudeerd.
 • Studeer je SM&O en ben je door ons geselecteerd om naar Temple University te gaan? Dan moet je (op eigen kosten, rond €250) een TOEFL-toets maken mbt je niveau Engels.

Het is ook mogelijk om je minor te volgen aan een universiteit waarmee Sport Studies en Sportkunde geen contract hebben. Dan wordt je een zogenaamde 'free mover'. 

 • Als je als 'free mover' je minor gaat volgen, moet je zowel collegegeld betalen aan de buitenlandse universiteit als aan de HvA. Sommige landen vragen veel collegegeld (bv. Verenigde Staten); sommige landen niets of weinig (bv. Zweden).

 • Als 'free mover' kun je je niet aanmelden voor de Erasmusbeurs. Als je je minor buiten Europa gaat volgen, zijn de FBSV-beurs en de Holland Scholarship wel beschikbaar.
 • De aanmeldingsprocedure voor een 'free mover' duurt over het algemeen langer en daarom raden we je aan om je zoektocht naar een buitenlandse studieplek op tijd te beginnen (ongeveer een jaar van te voren). 
 • In sommige situaties kunnen we een contract afsluiten met de universiteit waar je naar toe wilt, waardoor je niet dubbel collegegeld hoeft te betalen. Neem hiervoor contact op met het International Office (zie Contact-pagina).

Wil je stage lopen in het buitenland? Kijk dan voor de mogelijkheden in Centuri en neem contact op met Claire Powell, de stagecoördinator van Sportkunde – leerroute SM&O en Sport Studies - track ISMB. 

Als je in het buitenland wilt studeren of stage lopen, moet je voor het programma dat je wilt volgen toestemming vragen aan de examencommissie. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de punten die je in het buitenland haalt, hier ook worden geaccepteerd. 

 • Let op: Je hebt zowel vanuit het International office als de Examencommissie goedkeuring nodig voordat je je minor in het buitenland mag volgen! We raden je aan om je Examencommissie-aanvraag pas in te dienen, nadat je door het International office bent geselecteerd voor een van de partners (anders is er een kans dat je dit voor niks doet namelijk!)
 • We adviseren je om goedkeuring te vragen voor ongeveer 45 ECTS aan vakken (in plaats van 30). Dit omdat het soms gebeurt dat de partnerinstelling een vak onverhoopt toch niet aanbiedt of het roostertechnisch niet mogelijk is om bepaalde vakken te combineren.
 • Studenten Sportkunde – leerroute SM&O vinden in de A-Z op pagina Examencommissiepagina meer informatie en het toestemmingsformulier voor een studie of stage in het buitenland.
 • Studenten Sport Studies - track ISMB vinden in de A-Z op de pagina Examination Board meer informatie en het toestemmingsformulier voor een studie of stage in het buitenland.

Let erop dat je voor elk vak dat je wilt volgen in het buitenland, een beschrijving moet bijvoegen. Elk vak moet namelijk worden goedgekeurd.

Er zijn een aantal minoren van andere HvA-faculteiten waarbij je een deel van het semester naar het buitenland gaat. Hier kun je je ook voor aanmelden. Bijvoorbeeld:

Je kunt ook je master in het buitenland volgen, nadat je je diploma Sportkunde of Sport Studies hebt behaald. Met de volgende universiteiten en masteropleidingen hebben wij hiervoor goede contacten en/of ervaringen, maar je kunt ook zelf opzoek gaan naar een buitenlandse master.

Japan: University of Tsukuba (Tsukuba)

Noorwegen: Molde University (Molde)

Verenigd Koninkrijk: Loughborough University (Loughborough)

Verenigd Koninkrijk: University of Edinburgh 

Verenigde Staten: Ohio University (Athens)

Verenigde Staten: Temple University (Philadelphia)

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 25 november 2019