Hogeschool van Amsterdam

Examencommissie

Sportkunde - leerroute SM&O

De examencommissie van je faculteit of opleiding stelt op objectieve wijze vast of je voldoet aan de voorwaarden uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) en aan de eindkwalificaties van de opleiding.

Je kunt je tot de examencommissie wenden voor zaken als vrijstelling, voorzieningen bij functiebeperking, extra herkansingen of Bindend Studieadvies (BSA).

Studievertraging door corona

Ben je door corona beperkt in je kansen om een studiefase af te ronden en hierdoor belemmerd in de doorstroom naar een vervolgstudie in '20-'21? Download dan de HvA-procedure voor coronagerelateerde studievertraging. Hierin staat beschreven hoe je bij de examencommissie een verzoek indient voor een oplossing.

 • Gebruik voor het indienen van een verzoek aan de examencommissie het aanvraagformulier.
 • Mail het ingevulde aanvraagformulier naar examencommissiesmo@hva.nl. ​
 • Uiterste inleverdatum: één week voorafgaand aan de geplande examencommissievergadering (zie data hieronder)
 • Let op: gebruik voor de aanvraag van het volgen van een minor buiten ​Sportkunde - leerroute SM&O een ander formulier. Deze vind je hieronder.
 • De examencommissie beoordeelt jouw verzoek en roept je eventueel op om aanwezig te zijn bij de vergadering.
 • Verzoeken die je te laat inlevert, beoordeelt de examencommissie ​op urgentie, maar gaan in principe naar de volgende vergadering.
 • De examencommissie verstuurt genomen besluiten alleen naar je HvA e-mail, niet meer per post.

Data verzoekenvergaderingen examencommissie

Tijd: 15:00 – 16:00 uur

 • 14-09-2021
 • 21-09-2021
 • 28-09-2021
 • 05-10-2021
 • 12-10-2021
 • 26-10-2021
 • 02-11-2021
 • 09-11-2021

Minor in Nederland - buiten opleiding

Wil je een minor volgen in Nederland, buiten Sportkunde - leerroute SM&O? Gebruik dan het formulier Verzoek volgen minor in Nederland, buiten Sportkunde.

Minor buitenland

Wil je een minor volgen in het buitenland? Gebruik dan het formulier Verzoek volgen minor in het buitenland.

Let op: je hebt altijd goedkeuring van de examencommissie nodig om een minor te mogen volgen. Voor een goedgekeurde minor op de lijst moet je ook een 'Verzoek volgen minor in Nederland, buiten Sportkunde' of 'Verzoek volgen minor in het buitenland' insturen. De lijst is namelijk onderhevig aan wijzigingen.

Wil je weten welke minoren de examencommissie al eerder goedkeurde of afkeurde? Download het overzicht met toegestane en niet toegestane minoren.

Als reguliere student moet je voldoen aan de inschrijfeisen om een minor (zowel intern als extern) in het tweede semester van jaar 3 (of later in de studie) te volgen.

Inschrijfeisen minor

 • Je moet de propedeuse volledig hebben afgerond en;
 • Je moet minimaal 40 studiepunten uit de hoofdfase hebben behaald.

Je moet aan bovenstaande eisen voldoen op het moment van aanvang van de minor. Als je nu nog niet voldoet aan de eisen, dan heb je tot het begin van de minor tijd om hier alsnog aan te voldoen. Je kan je dan wel al inschrijven. De examencommissie controleert aan het begin van het semester in SIS of je voldoet aan de inschrijfeisen voor het volgen van een minor. Heb je hier niet aan voldaan, dan kan je echt niet deelnemen aan de minor.

Minor behaald

Ga na het behalen van de minor met het originele certificaat, cijferlijst en evaluatieformulier externe minor of het evaluatieformulier externe minor abroad langs bij het secretariaat van de examencommissie, kamer A2.70. Hierna wordt het cijfer in SIS ingevoerd​.

Algemene minoreninformatie en FAQ voor Sport Studies_studenten.pdf

Meer informatie over de OER vind je op de pagina Onderwijs- en examenreglement (OER) in de A-Z. Meer informatie over het Bindend Studieadvies (BSA) vind je op de pagina Bindend Studieadvies in de A-Z.

Heb jij een functiebeperking? Dan kun je terecht bij de studentendecaan van FBSV. Wil je meer informatie over studeren met een functiebeperking (zoals bijvoorbeeld dyslexie), kijk dan op de pagina Studeren met een functiebeperking in de A-Z.

Je dient een verzoek tot vrijstelling in via het formulier Aanvraag Vrijstelling. Daarnaast moet je het verzoek ook altijd via SIS indienen. De complete procedure staat stapsgewijs beschreven op het formulier.

Wanneer krijg je een vrijstelling?

 • Je hebt elders tentamens en examens op hbo- of wo-niveau behaald die qua inhoud, omvang en niveau overeenkomen met het vak of stage waarvoor je vrijstelling wilt.
 • Je hebt relevante kennis, vaardigheden of werkervaring op hbo/wo niveau opgedaan. Informeer bij je opleiding naar de mogelijkheden om deze werkervaring voor een vrijstelling te laten tellen.

Vragen over besluit examencommissie?

Neem bij vragen over het besluit altijd eerst contact op met de voorzitter van de examencommissie. Mocht je het daarna nog niet eens zijn, dan kan je beroep aantekenen.

Leden examencommissie

 • Gaby Dijkstra - voorzitter
 • Michel Jonker
 • Peter van Paassen
 • Yvonne Booij - extern lid

Oneens met beslissing Examencommissie?

Je kunt beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX) als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of examinator(en). Een beroep indien bij het COBEX kan via het digitale loket: Loket beroep, bezwaar en klacht.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 9 september 2021