Hogeschool van Amsterdam

Examencommissie

Voeding en Diëtetiek

De examencommissie van je faculteit of opleiding stelt op objectieve wijze vast of je voldoet aan de voorwaarden uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) en aan de eindkwalificaties van de opleiding.

Je kunt je tot de examencommissie wenden voor zaken als vrijstelling, voorzieningen bij functiebeperking, extra herkansingen of Bindend Studieadvies (BSA).

Studievertraging door corona

Ben je door corona beperkt in je kansen om een studiefase af te ronden en hierdoor belemmerd in de doorstroom naar een vervolgstudie in '20-'21? Download dan de HvA-procedure voor coronagerelateerde studievertraging. Hierin staat beschreven hoe je bij de examencommissie een verzoek kunt indienen voor een oplossing.

Wil je een verzoek indienen bij de examencommissie, vul dan het aanvraagformulier volledig in en mail deze naar de examencommissie.

Doe je een aanvraag voor:

 • vrijstelling
 • deelname minor
 • diploma (ook voor cum laude)
 • herkansing

gebruik dan ook het formulier dat bij het betreffende onderwerp hoort. Alle formulieren vind je hieronder. Mail beide formulieren naar de examencommissievoeding@hva.nl.

Je kunt bij de examencommissie terecht voor een verzoek om een herkansing of extra kans van 1 of meer studieonderdelen (bijv. als gevolg van ziekteverzuim). Stuur bij een verzoek voor een (extra) herkansing ook altijd het ingevulde formulier 'Officieel Verzoek Examencommissie' mee.

Herkansing aanvragen bij een voldoende

Let op: wil je een toets of opdracht herkansen waarvoor je al een voldoende hebt gehaald? Dan moet je die herkansing aanvragen bij de examencommissie, voorzien van een goede motivatie.

Wil je een vrijstelling aanvragen? Lees alle informatie op de pagina Vrijstellingsverzoek Voeding in de A-Z.

Bij een minor heb je verschillende keuzeopties:

 • opleidingsminor Voeding en Diëtetiek:
  • Nutrition & Dietetics
  • Nutrition & Health Promotion – Personal Trainer
  • Gezonde Leefstijl en Leefomgeving
 • HvA-minor
 • externe minor buiten de HvA

Toestemmingsverzoek minoren

Voor de minoren van Voeding en Diëtetiek heb je geen toestemming nodig van de examencommissie. Voor alle overige HvA-minoren en externe minoren wel, met uitzondering van de HvA-minoren in de lijst hieronder die de examencommissie heeft goedgekeurd. Bij deze minoren moet je wel voldoen aan de instapvoorwaarden op het moment dat de minor start.

Minorinstapvoorwaarden goedgekeurde HvA-minoren

 • Propedeuse behaald + 40 studiepunten uit de hoofdfase
 • Aanvullende instapvoorwaarden vanuit de de minor (indien van toepassing)

Goedgekeurde HvA-minoren

Faculteit

Arbeid en Gezondheid

FG

Bedrijfskunde voor niet-bedrijfskundigen

FBE

Business English

FBE

Concept en creatie

FDMCI

Creatie en Beeldtaal

FDMCI

Cross cultural business skills FBE

Design intelligence-the essence of design

FT

Digital Marketing Tomorrow

FBE

Digitale mediastrategieën FDMCI

Drugs en Amsterdam, Beleid, Praktijk en Wetenschap

FMR

Duurzaamheidseducatie

FOO

Global health theory & fieldwork

FG

Global Trendwatching

FDMCI

International Publishing FDMCI

Live communicatie

FBE

Managen van creativiteit en innovatie

FBE

Marketing voor niet marketeers

FBE

Ondernemerschap

FBE

Online Management

FDMCI

Positive Psychology

FMR

Psychologie van de grote stad

FMR

Radio

FDMCI

Schrijven in opdracht FDMCI

Sociaal Psychiatrische Zorg: Basis en Gevorderd (2x15 EC)

FG

Speculative Design

FDMCI

Sport Coaching

FBSV

Sport Development FBSV
Toekomstbestendige Stad FT

Video en Televisie

FDMCI

Voorbereiding master Health Sciences

FG

Wereld van verpakken

FT

Working In The English Speaking World

FOO

Zorgtechnologie

FG

Voor HvA-minoren die niet op bovenstaande lijst staan en voor externe minoren, moet je een toestemmingsverzoek indienen bij de examencommissie.

Criteria beoordeling toestemmingsverzoek

 • Heb je de aanvraag op tijd ingediend?
 • Heb je de aanvraag ingediend volgens de bijbehorende procedure? (zie toestemmingformulier minor)
 • Heeft de minor een studiebelasting van 30 punten? Of twee keer 15?
 • Vertoont de minor geen overlap met jouw majorprogramma?
 • Is het hbo-niveau van de minor gegarandeerd? (geaccrediteerde minor / vergelijkbare standaardaanduiding)
 • Is jouw professionele begeleiding gegarandeerd?
 • Voldoe je aan de instapvoorwaarden voor een minor?

Benodigde bewijsstukken bij toestemmingsverzoek

 • Jouw studievereistenoverzicht van SIS.
 • De beschrijving van de minor die je wilt volgen.
 • Eventueel andere bewijsstukken die jouw verzoek ondersteunen.

Indienen toestemmingsverzoek

Download het formulier voor een minor buiten de opleiding en stuur dit formulier + benodigde bewijsstukken per e-mail naar examencommissievoeding@hva.nl.

Cijferregistratie KOM-minor

 • Lever na het afronden van een minor via Kies Op Maat (KOM) een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst in bij de examencommissie van Voeding en Diëtetiek.
 • Stuur de ingevulde en getekende Leerovereenkomst als bijlage mee met je verzoek.
 • De examencommissie neemt daarna de minor op in jouw studievereisten.

Een minor in het buitenland gevolgd? Lever dan een gewaarmerkte kopie van de cijferlijst in bij Jacqueline Commandeur of Anne Doornbos, de buitenlandcoördinatoren van Voeding en Diëtetiek.

Meer informatie over minoren vind je op minoren.mijnhva.nl .

Wil je je diploma aanvragen? Download het aanvraagformulier.

Cum laude

Wil je een aanvraag cum laude geslaagd indienen? Geef dit aan in het diploma-aanvraagformulier.

Wil je een verzoek indienen voor een aangepaste vorm van toetsing (bv in geval van een functiebeperking of bij een blessure)? Kijk op de pagina Studeren met een functiebeperking voor meer informatie.

Wil je stage lopen in het buitenland? Neem dan contact op met Jacqueline Commandeur of Anne Doornbos. Meer informatie vind je op de pagina Buitenland Stage en Studie.

Alle benodigde informatie over stage en afstuderen vind je in de Studiegids en/of in Brightspace. Heb je interesse, neem dan contact op met het stagebureau van Voeding en Diëtetiek.

Heb je een vraag over de Onderwijs- en Examenregeling (OER) of het Bindend studieadvies (BSA)? Stuur dan een mail naar de examencommissie.

Dien verzoeken aan de examencommissie uitsluitend individueel en via het daarvoor bestemde digitale formulier in.

Verzoeken via SIS

 • vrijstelling
 • afwijkend aantal studiepunten
 • extracurriculair vak
 • vervanging van een studieonderdeel
 • extern onderwijs

De examencommissie behandelt geen aanvragen die je te laat, onjuist of incompleet indient.

Contact

E-mail: examencommissievoeding@hva.nl
Postvak: begane grond ( S. Veerkamp / Examencommissie, postvak nr. 30)

Leden examencommissie Voeding en Diëtetiek

 • Yvonne Booij (voorzitter)
 • Annemarie Waal
 • Saskia Veerkamp (ambtelijk secretaris)

Oneens met beslissing Examencommissie?

Je kunt beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX) als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of examinator(en). Een beroep indien bij het COBEX kan via het digitale loket: Loket beroep, bezwaar en klacht.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 13 september 2021