Hogeschool van Amsterdam

Studentendecaan FG

Met de studentendecanen van FG kun je vertrouwelijk spreken over persoonlijke kwesties die je studie beïnvloeden (zie linkerkolom). Kijk ook onderaan bij trainingen en voorlichting om efficiënter te studeren.

Tijdens een inloopspreekuur (zie rechterkolom) kun je zonder afspraak langskomen. De studentendecaan inventariseert jouw vraag of probleem, bespreekt het en maakt een vervolgafspraak als er meer tijd nodig is. Het contact is vertrouwelijk. Zonder jouw toestemming en medeweten geeft de studentendecaan geen informatie aan derden.

Na verkenning van jouw vraag geeft de studentendecaan je informatie en advies en helpt zij je acties in te zetten die leiden tot een verbetering van je persoonlijk functioneren in relatie tot studie en/of stage. De studentendecaan heeft specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld keuzebegeleiding, studiefinanciering, studeren met een functiebeperking, en heeft veel ervaring met het adviseren en begeleiden van studenten bij persoonlijke problemen.

Ook adviseert de studentendecaan de examencommissie en de opleiding over de gewenste faciliteiten en aanpassingen zodat je goed kunt studeren ondanks persoonlijke belemmeringen. Zonodig verwijst de studentendecaan door naar bijvoorbeeld een studentenarts, studentenpsycholoog, maatschappelijk werker, hulpverlener uit de GGZ.

Lees meer over de dyslexieprocedure bij de faculteit Gezondheid op de AZ-pagina Toetstijdverlenging.

Naast individuele gesprekken met een studentendecaan biedt de HvA gratis trainingen die jou kunnen helpen bij het studeren. De studentendecaan kan je advies geven over de trainingen, maar je kunt jezelf ook aanmelden via het inschrijfformulier op de pagina Trainingen door Studentenzaken.

De trainingen gaan over:

  • Timemanagement
  • EHBO bij tentamenstress
  • Studeren met dyslexie
  • Studeren met AD(H)D

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 11 december 2020