Hogeschool van Amsterdam

Diploma en propedeusecertificaat

Een diploma of propedeusecertificaat hoef je niet aan te vragen; dit wordt automatisch aangemaakt door het onderwijsbureau. Voorwaarde is dat je de vereiste studiepunten hebt behaald en dat dit is ingevoerd in jouw studievoortgang in SIS.

Het onderwijsbureau controleert iedere week in SIS welke studenten zijn afgestudeerd of hun propedeuse hebben gehaald. Je bent afgestudeerd of hebt je propedeuse gehaald als je alle vereiste studiepunten hebt behaald en deze in SIS zijn geregistreerd.

Je krijgt bericht zodra het document voor je klaar ligt. Vanwege COVID-19 kan dit enkele weken duren. Als je benieuwd bent naar de status, kun je contact opnemen met het onderwijsbureau via het contactformulier onderaan de pagina.

Als je wel bent afgestudeerd of je propedeuse hebt behaald, maar nog geen bericht hebt ontvangen dat je jouw diploma of propedeuse kunt ophalen, zijn er twee opties.

  1. Vraag een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst aan via hva.nl/digitaalservicepunt (of via hva.nl/vragenformulier als je geen toegang meer hebt tot je account).
  2. Download een uittreksel van je diploma of propedeuse via duo.nl. Het kan uiterlijk 48 uur duren voordat het uittreksel beschikbaar is vanaf het moment dat jouw diploma of propedeusecertificaat is geregistreerd in SIS.

    Je krijgt automatisch een mail van DUO zodra je diploma of propedeusecertificaat geregistreerd is in DUO. (Let op: dit is nog géén bericht dat je diploma gereed is om opgehaald te worden.)

Zodra jouw propedeusecertificaat of diploma klaar is, ontvang je van het onderwijsbureau een e-mail met de informatie over hoe je deze in ontvangst kunt nemen. Wij zullen hiervoor het privé-e-mailadres gebruiken dat je hebt opgegeven in Studielink.

De opleidingen onderzoeken de mogelijkheden om een uitreiking te organiseren, rekening houdend met de RIVM-richtlijnen. Meer informatie ontvang je vanuit de opleiding op je privé-e-mailadres.

(Uitzondering: de opleiding Toegepaste Psychologie organiseert geen gezamenlijke propedeuse-uitreiking. Je wordt per e-mail uitgenodigd om je propedeusecertificaat op te halen bij het Servicepunt).

Het is niet mogelijk om je diploma op te sturen; de HvA verstuurt geen waardedocumenten per post.

Ben je niet in staat om langs te komen? Dan kun je iemand machtigen om jouw diploma of propedeusecertificaat op te halen. Hiervoor kun je het machtigingsformulier gebruiken.

Ben je nog student? Lever het machtigingsformulier met de kopieën van de legitimatiebewijzen van zowel jouzelf als degene die je diploma of propedeusecertificaat komt ophalen aan via hva.nl/digitaalservicepunt. Heb je geen toegang meer tot je account? Lever het machtigingsformulier met de kopieën van de legitimatiebewijzen aan via hva.nl/vragenformulier.

Overigens zit er geen einddatum aan de mogelijkheid je diploma of propedeusecertificaat op te komen halen, al hopen we natuurlijk dat je deze graag in ontvangst neemt zodra deze klaarligt.

Je kunt in aanmerking komen voor een cum-laudevermelding op je diploma of propedeusecertificaat. Daarnaast kun je in aanmerking komen voor een honoursvermelding op je diploma. Je krijgt geen honoursvermelding op je propedeusecertificaat. Heb je een Honours Talent Module behaald, dan krijg je hier een apart certificaat voor.

In de Onderwijs- en Examenregeling van jouw opleiding staan de - eventueel aanvullende – voorwaarden voor deze vermeldingen. Op basis van deze voorwaarden bepaalt de examencommissie of je hiervoor in aanmerking komt. Aanvragen is niet nodig, de vermelding komt automatisch op je diploma of propedeusecertificaat te staan.

De afstudeerdatum wordt bepaald aan de hand van je laatste toetsdatum. Controleer in SIS of je laatste toets of opdracht op de juiste datum is geregistreerd. Je afstudeerdatum komt dan in deze maand te liggen.

Als je zeker weet dat al je resultaten goed in SIS staan geregistreerd, kun je je via Studielink uitschrijven.

Je kunt je ook eerder uitschrijven als dat nodig is. Geef dan wel in Studielink aan dat je je uitschrijft onder voorbehoud van afstuderen.

Je kunt contact opnemen met de Centrale Studenten Administratie via 020 - 595 1401 of csa@hva.nl voor meer informatie over uitschrijven en collegegeld.

Vragen?

Neem contact op met het onderwijsbureau.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 22 oktober 2020