Hogeschool van Amsterdam

Studeren in het buitenland

Je kunt regulier onderwijs volgen bij andere Europese partners. Daarvoor is kennis van de taal van het land vereist. Denk bijvoorbeeld aan een semester onderwijs volgen in jaar 2 bij één van onze partneropleidingen in Vlaanderen.

In het 4e jaar is het mogelijk om een minor of een deel daarvan in het buitenland te volgen. Dit is afhankelijk van het aantal studiepunten dat je kunt behalen; zie voor details het kopje ‘binnen en buiten Europa’ hieronder.

Bekijk ervaringen van andere studenten die in het buitenland studeren.

Binnen Europa

Minoren zoals wij dat kennen in Nederland -een gespecialiseerd programma van een half jaar voor 30 EC -, komen in het buitenland (nog) niet veel voor. Een aantal Europese partneropleidingen en in Scandinavië, België en (beperkt) in Duitsland, bieden samenhangende minoren aan. Hiervoor is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, afhankelijk van de afspraken die wij met deze partner hebben gemaakt.

Bij een aantal van onze minoren kun je voor het onderzoeksdeel van de minor naar het buitenland. Dat houdt in dat je in de periode november-januari weg kunt. Dit geldt voor de volgende minoren :

  • Promoting Human Rights in Urban Communities
  • Jeugdzorg

Neem voor de mogelijkheden binnen de minor van jouw voorkeur contact op met desbetreffende minorcoördinator.

Buiten Europa

Buiten Europa zijn er beperkte mogelijkheden om een minor te volgen. De HvA heeft een overeenkomst met een Japanse universiteit en het NIMAR biedt hbo minoren aan in Marokko.

In alle gevallen geldt dat vooraf toestemming nodig is van de examencommissie van je opleiding.

Omdat het vaak ook nog niet zeker is of je minor in het buitenland door kan gaan, word je geadviseerd om je ook in te schrijven bij een minor van de HvA.

Als je een minor volgt bij een partneropleiding in Europa, dan kun je een aanvraag indienen voor een Erasmus+beurs van 150 tot 250 euro per maand (afhankelijk van het land waar je heen gaat) naast je uitwonende beurs.

Let op: Dit is geen garantie op een beurs!

Vind je een minor bij een opleiding die geen partner is, dan is er geen vergoeding mogelijk en komen de kosten van het onderwijs voor eigen rekening.

Nadat je uitgebreid informatie hebt ingewonnen en hebt overlegd over de mogelijkheden bij de coördinator internationalisering van jouw opleiding, draagt hij/zij jouw top 1, 2 of 3 voor aan het International Office.

Let op: Er is een nieuwe procedure in werking gesteld.

Meer informatie in de A-Z onder Studie en stage in het buitenland

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 10 oktober 2017