Hogeschool van Amsterdam

Leerwijzer

De Leerwijzer bevat instrumenten die je helpen bij het plannen, uitvoeren en evalueren van projecten, opdrachten, presentaties en meer.

Er zijn twee soorten instrumenten:

  • werkmodellen die je onder andere helpen bij het opzetten van een project, brainstormen, leiding geven aan een vergadering, geven van feedback en formuleren van leerdoelen.
  • feedback-/beoordelingsformulieren voor de feedbackoefening, het realiseren van een SMART-doel en het beoordelen van een presentatie.

De Leerwijzer geeft je instrumenten in handen om zelf de ontwikkeling van je competenties te kunnen sturen. Dit doe je door:

  • gebruik te maken van de werkmodellen
  • je prestaties te toetsen middels feedback- /beoordelingsformulieren (een vorm van self-assessment)
  • je medestudenten om feedback te vragen middels de feedback-/beoordelingsformulieren (peer-assessment)
  • je docent of begeleider om feedback te vragen

De Leerwijzer bestaat uit drie delen:

  • Deel 1: Werkmodellen inclusief gebruiksaanwijzing
  • Deel 2: Feedback- / beoordelingsformulieren
  • Deel 3: overzicht van de Eindkwalificaties SPH

Competenties

In de Leerwijzer wordt bij elk van de instrumenten verwezen naar competenties. Het begrip competentie wordt steeds vaker gebruikt in plaats van de begrippen kennis, vaardigheden en houding. Competentie duidt op de integratie van kennis, beroepsvaardigheden en persoonlijk-professionele vaardigheden in beroepssituaties en dat is precies wat wij in de sociaalagogische opleidingen proberen te realiseren.

‘Rules are for Fools’

Bij ‘leren leren’ passen geen instructies. Zo zijn de modellen ook niet bedoeld. Studenten die nadenken over de beste manier om een doel of een resultaat te bereiken, kunnen het in beginsel stellen zonder de hier verzamelde gereedschappen. Toch zullen juist zij ze gebruiken! Niet als instructies of regels, maar als een efficiënt hulpmiddel om na te denken over een systematische en doelmatige toepassing ervan.

Reflectie

De bedoeling is duidelijk: beschouw de aangeboden werkmodellen als hulpmiddelen om op de meest adequate manier systematisch te reflecteren om specifieke problemen aan te pakken. De meest effectieve manier van werken is: eerst je eigen voorstelling van de juiste werkwijze te expliciteren en deze vervolgens te confronteren met de in de werkmodellen gepresenteerde werkwijze.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 27 augustus 2021