Hogeschool van Amsterdam

Signaalformulier

Waar moet je heen met een probleem? Lees verder welke vier stappen je kunt zetten om jouw probleem op te lossen.

Stap1.

Neem contact op met je docent.

Stap 2.

Als je er met de docent niet uitkomt dan neem je contact op met jouw studieloopbaanbegeleider (slb’er). De slb’er kan het probleem oplossen of doorverwijzen naar de juiste persoon (bijvoorbeeld naar de studentendecaan) of instantie (bijvoorbeeld examencommissie).

Stap 3.

Indien het advies van docent en slb’er ook niet leidt tot een bevredigende oplossing dan kunt je contact opnemen met een van de teammanagers.

Stap 4.

Pas als je de drie stappen hebt doorlopen, vul je het signaalformulier in .

Vervolg

Je krijgt binnen twee weken per e-mail een reactie van de opleidingsmanager.

Als je vindt dat niet adequaat op het signaal is gereageerd, kun je een klacht indienen bij het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 december 2016