Taalspreekuur FMR

Problemen met spelling, formuleren of zakelijk schrijven? Ga dan naar het taalspreekuur voor begeleiding, analyse van je werk, taalvragen en tips voor zelfstudie.

Waarom taalspreekuur?

Het taalspreekuur geeft je inzicht in jouw taalproblemen en hoe je jouw taalvaardigheid kan vergroten tot een hbo-niveau. Dat taalniveau heb je nodig om goed te functioneren in een hbo-omgeving.

Voor wie?

Het taalspreekuur is voor studenten van alle opleidingen van de faculteit Maatschappij en Recht: Bestuurskunde (BSK), HBO-Rechten (HBO-R), Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD), Social Work (SW) en Toegepaste Psychologie (TP).

Activiteiten

Wat kun je verwachten?

 • Maximaal 3- 5 keer begeleiding (afhankelijk van de hulpvraag).
 • Analyse van de schrijfvaardigheid in een eigen taalproduct, met individuele aandacht voor de verbeterpunten. Denk aan het schrijven van opdrachten, verslagen en de scriptie.
 • Begeleiding/ tips m.b.t. effectief en doelgericht schrijven, lezen en spreken.
 • Informatie over zelfstudie: geschikte websites en methodes.
 • Andere opties voor meer en/of andere ondersteuning.

Voorbeeldvragen

 • Verslagen maken: Hoe kan ik mijn schrijfstijl verbeteren?
 • Scriptie: Hoe pak ik dat aan (structuren/ formuleren)?
 • Wat zijn de regels voor (werkwoord)spelling: Waar vind ik uitleg? Welk materiaal is er?
 • Dyslexie: Mijn taalniveau verbeteren, is dat met dyslexie mogelijk? Hoe?
 • NT2 -achtergrond/ Nt2-II diploma: Wat kan ik zelf doen? Is er andere hulp voor taal?
 • Mbo- instroom: Welke spreektaal gebruik ik in mijn schriftelijk taalgebruik? Welke taalkennis ontbreekt er?
 • Leesvaardigheid: Hoe kan ik mijn leesvaardigheid vergroten?
 • Spreekvaardigheid: Welke hulpmiddelen bestaan er?

Hoe schrijf je je in?

Vul het inschrijfformulier hieronder in. Je krijgt dan via de mail een uitnodiging.

Hoe bereid je je voor?

Student eerste jaar

Als je nog geen verslag hebt geschreven voor deze opleiding of iets anders wil bespreken dan je schriftelijke taalvaardigheid, maak dan de schrijfopdracht 'Mijn verhaal over taal'. Je schrijft een verhaal over jouw ervaring met de Nederlandse taal en je sterke en zwakke kanten daarin. Dit is het uitgangspunt van het gesprek.
Heb je wel al een taalproduct voor de opleiding, neem een zelfgeschreven verslag mee voor een foutenanalyse of ter bespreking.

Student tweede- of hogere jaar

Neem een zelfgeschreven verslag mee; uit de analyse volgen dan punten ter verbetering. N.B. dit is alleen nodig als je vragen hebt over schriftelijk taalgebruik.

Meer informatie

contactpersoon

Bereikbaar: maandag en donderdag

Locatie

Voorlopig online via MS- Teams

Kijk voor spreekuren op andere locaties bij het taalspreekuur van Studentenzaken.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 4 juli 2022