Benodigde vaardigheden binnen IKC

Artikel

Welke vaardigheden heb je nodig om te werken in een Integraal Kind Centrum (IKC)? Er is onderzocht over welke kennis, houdingsaspecten en vaardigheden een (toekomstig) pedagogisch medewerker dient te beschikken om optimaal te kunnen functioneren in een IKC. Wat betekenen de uitkomsten voor de mbo-opleiding Pedagogisch Werk?

Referentie Kuiten, J., & Huijbregts, S. (2016). Benodigde vaardigheden binnen IKC. De Wereld van het Jonge Kind, 2016(maart), 28-31.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 maart 2016

Publicatiedatum

mrt 2016

Auteur(s)

Judith Kuiten

Research database